Honitba

Celková výměra honitby Mostkov je 643 ha honebních pozemků katastrálních území Václavov u Oskavy, Třemešek, Oskava, Dolní Libina, Mostkov, Nemrlov. Výměra jednotlivých pozemků je uvedena v následující tabulce:

 

Kultura
Orná půda
Lesní půda
Trvalé travní porosty
Vodní plochy
Ostatní plochy
Celkem (ha)
Celkem (ha)
připravuje se
připravuje se
připravuje se
připravuje se
připravuje se
643

 

V dále uvedené tabulce jsou uvedeny druhy zvěře, jakostní třídy a jejich normované resp. minimální stavy pro honitbu Mostkov:

Druh zvěře
Jakostní třída
Norma
Výměra (ha)
Normovaný stav
Poměr pohlaví
Koeficient očekávané produkce
Minimální stav
Srnec obecný-les
II.
96
158
15
1:1
1
3
Srnec obecný-pole
II.
40
484
23
1:1
1
5
Srnec obecný-celkem
 
 
642
38
 
 
8
Zajíc polní
III.
9
400
36
1:1
0,3
20

 Níže uvádíme rozpis normovaných stavů spárkaté zvěře podle pohlaví a věkových tříd:

 

 

 

Druh zvěře
Věkové třídy samčí
Celkem
Samičí
Mladá
Celkem
I.
II.
III.
Srnec obecný
6
3
6
15
15
8
38

 

 

Hranice honitby Mostkov je takováto:

Hranice začíná v levotočivé zatáčce silnice Libina-Oskava, asi 230 m od křižovatky na obec Břevenec, dále pokračuje obcí Oskava až po křižovatku silnice Oskava-Třemešek.........(bude upřesněno)Dále pokračuje po státní silnici směrem na Mostkov, kde po 1 km odbočuje vpravo na trvalou skládku a probíhá porosty 647CLY a 647B7 proti svahu. Po 300 m přechází průsek svážnice v tvrdou odvozní cestu. V porostu 649B9 se nachází prameniště Račího potoka. Hranice vede dále roklí z lesa po toku Račího potoka až k soutoku Račího potoka s řekou Oskava. Hranice obory Silva servis začíná v místě, kde řeka Oskava opouští kraj lesa zvaný Háj a to na levém břehu řeky Oskavy. Pokračuje krajem lesa, po levé straně je hranice kraj lesa, po pravé straně je oplocení obory. Po 250 m končí plot obory u křižovatky státní silnice směrem na obec Břevenec a pokračuje podél cesty ve směru na obec Oskava, kde asi po 280 m od křižovatky na obec Břevenec končí. 

 

TOPlist
aktualizováno: 04.04.2018 14:39:31